Surprise Me!

21.YY: Fildişi Kulelerinde Çocuk Bakım Odası | Yaylagül Ceran Karataş | TEDxVefaWomen

2020-02-11 9 1 109 YouTube

“Filozoflar, şimdiye kadar dünyayı sadece erkeklere göre yorumladılar. Fakat onun insanlık bakımından değiştirilebilmesi, kadınca da yorumlanmasını gerektirir.” İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olan Yaylagül Ceran Karataş, doktora sürecinde bir yandan Türkiye’de doktora tezini yazarken diğer yandan Boston Üniversitesi’nde 21. yüzyıl şehir yapısı ve deneyimi üzerine çalışarak ikinci yüksek lisansını yapar. Çalışmalarında insan, şehir ve insanın şehirdeki değişen/dönüşen yerine ve deneyimine yoğunlaşmaktadır. Çağdaş felsefede insan doğası, cinsiyet tartışmaları, teknoloji konularında kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmaya devam etmektedir. Karataş’ın, felsefe, şehir, beden gibi araştırma alanları onu akademi ve hayat arasındaki toplumsal gerilimi dinamizm çerçevesinde anlamaya yönlendirmektedir. Kadın, anne ve akademisyen olarak bilmenin ve tecrübe etmenin dünyasının sarkacında yol almaktadırlar. This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx